Seferi Sünnet Kılınır mı ?

Seferi Sünnet Kılınır mı ? İslamda bilinmesi gereken bazı bilgiler vardır. Öncelikle seferi olmak için yaşadığınız yerden 90 km uzaklaşmanız gerekmektedir. 90 km yi geçtiğiniz zaman seferi sayılıyorsunuz. Peki seferi namazları nasıl kılmanız gerekiyor ?

Seferi Sünnet Kılınır mı ?

Seferi Sünnet Kılınır mı ?

Sünnet namazları kesinlikle kısaltılmaz sünnet namazlarını tam kılmanız gerekiyor. Eğer tehlike altındaysanız ve kaçmanız gerekiyorsa konaklamadıysanız veya müşrik tehlikesi altındaysanız sünnetleri terk edebilirsiniz. Diğer durumlarda sünnetleri kılmanız gerekiyor.

Seferi Sünnet Kısaltılır mı ?

Seferi sünnet kesinlikle kısaltılmaz sünnet namazları hiç bir zaman kısaltılmaz. Fakat Farz namazları kısaltılır. Örnek vermek gerekirse 4 rekatlık farz namazı 2 rekat kılınmalıdır.

Seferi Nafile Namaz Kılınır Mı ?

Bununla beraber, Hz. Peygamber (a.s.m) Mekke’nin fethedildiği gün kuşluk namazını kılmıştır, sabah namazının iki rekâtını da, uyuyakaldıkları ve üzerlerine güneş doğduğu zaman kılmıştır.

Seferi Sünnet Kılınır mı ?Fakihler mutlak nafilelere kıyas ederek, seferde sünnet namazların kılınmasının müstehap olduğu görüşüne varmışlardır.

Buharî ile Müslim’de İbni Ömer’den şöyle dediği rivayet edilmiştir:“Hz. Peygamber (a.s.m) ile beraber bulundum. Seferde nafile namaz kıldığını görmedim.”

Bir rivayette şöyle demiştir: “Resulullah (a.s.m) ile beraber bulundum. O seferde iki rekâttan fazla namaz kılmazdı. Ebu Bekir ile Ömer ve Osman’ın da böyle yaptıklarını gördüm.”

Hanefîler şöyle demişlerdir: (ed-Dürrü’l-Muhtâr, I, 742) Eğer seferî güvenli  bir yerde konaklayıp yerleşmişse, namaz vakitlerine bağlı bulunan sünnetleri de kılar. Ama,  eğer korku ve tehlike durumunda ise, yani işi acele ve yolculuğuna devam etmek zorunda ise, sünnetleri kılmaz. Doğru olan görüş de budur.

Hangi Durumda Seferi Olunur ? Hangi Durumda Olunmaz ?

Seferî olmak için bir bölfede on beş gün ve daha fazla kalmaya niyet edince seferi olmaz ve artık namazlarını tam kılar. Eğer on beş günden az kalmaya niyet ederse seferîliği devam eder. Şâfiî ve Mâlikîler’e göre ise, Kişi  bir yerde dört gün kalmaya niyet ederse namazlarını tam kılar. Hanbelîler’e göre dört günden fazla veya yirmi vakitten fazla kalmaya niyet ederse namazlarını tam kılar seferi olmaz. Eğer kişi doğup büyüdüğü yere yani memleketine giderse seferi sayılmaz.  Sadece gideceği bu yer sefer mesafesi uzaklığında ise yolculuk esnasında seferî olur.

 

 

Bir Cevap Yazın