Sakallı Nurettin Paşa Kimdir

Sakallı Nurettin Paşa Kimdir ?

Sakallı Nurettin Paşa Kimdir ?Sakallı Nurettin Paşa Kimdir

NUREDDİN İBRAHİM KONYAR (1873-1932) Sakallı Nureddin Paşa,asıl adı Nureddin İbrahim KONYAR’dır.Bu paşa Kurtuluş Savaşı’na katılan paşalar arasında tek sakallı paşa olduğundan Sakallı Nureddin olarak tanınır.22 Hziran 1873 yılında Bursa ilinde doğmuştur. Babası Mareşal olan İbrahim Paşa’dır. Hazret-i Peygamber soyundan gelen Ayan Üyesi ve Şeyhü-l-Vükela Bursalı merhum Rıza Efendinin torunlarından olduğu ve hem Türk hem Arap olduğu söylenmektedir.

1890 yılının Mart-Nisan ayları arasında 5.Ordu’ya bağlı 40. Piyade Taburunda görev yapmıştır.Nisan 1893 Ekim 1898 tarihleri arasında Hassa Ordusu(1.Ordu) karargahında görev yapmıştır. 31 Ocak 1895 tarıhıne gelindiğinde Mülazım-ı Evvel rütbesine yükselmiştir. Daha sonra 22 Temmuz 1895 tarihinde ise Yüzbaşı rütbesine terfi etmiştir. Osmanlı-Yunan Savaşı’nda 1897’de Başkomutan Ethem Paşa’nın yaverligini yapmıştır. Savaştan sonra İstanbul’a geldiginde Birinci Ordu Kararğahına Hareket Başkanı olarak atandı.Ekim 1898 yılında ise Sultan II.Abdülhamid’in yaverliğine atandı ve üç sene Sultan Abdülhamid’in yaverliğini yaptı.1901-1902 yılları arasında Bulgaristan Sınır Komutanlığı Kurmay Grubu’nda görev aldı.1902-1903 yılları arasında da Makedonya’da çeteci olan birçok grupla savaştı. 1907 yılının Aralık ayında ise Selanik’te bulunan 3.Ordu Karargahına atandı. 1907 yılında aynı zaman da Kaymakam(Yarbay) rütbesine atandı daha sonra 1908 yılında ise Miralay(Albay) rütbesine terfi etti.

Sakallı Nurettin Paşa KimdirBabası Müşir İbrahi Paşa,1908 yılında Jöhn Türk Devriminden önce orduda disipilini kurmaya çalışırken Binbaşı Cemal Bey ve diğer İttihat ve Terakki üyeleri,Müşir İbrahim Paşa’nın oğlu Nureddin Paşa ile yakınlaşmaya çalıştı ama Müşir İbrahim Paşa oğlunu uyardı.

Sakallı Nurettin Paşa Kimdir ? Babasının sözlerine aldırış etmeyen Nureddin Bey İtiihat ve Terakki komitesine katıldı. Üyelik numarası 64 36’dır. 19 Agustos 1909 yılına gelindiğinde Tasfiye-i Rüteb-i Askeriye Kanunu ile rütbesi Binbaşılığa indirildi. Daha sonra ise Birinci Ordu’ya bağlı yedek kuvvetlere atandı. Eylül 1909 yılında Küçükçekmece Mutasarrıflığı’na atandı. Nureddin Paşa bu atamalarından sonra Nisan 1910 yılında 77.Piyade Alayı komutan yardımcılığına atandı.

 

Aynı yıl içinde sonra 83. Piyade Alayı 1.Tabur Komutanlığı’na atandı. Şubat 1911 yılında XIV. Kolordu bünyesindeki Kuvvetleri ile Yemen’de isyancılar ile başarılı bir şekilde mücadele etmiştir. Bu başarılı mücadele sonunda Yarbay rütbesine terfi etti. 1913 yılında Balkan Savaşı’nın son aşamasında komutasındaki 9.Piyade Alayı askerler ile Yemen’den döndü ve Balkan Savaşına katıldı. Sakallı Nurettin Paşa Kimdir yazımızın sonuna geldik umarım yardımcı olabilmişizdir.

Bir Cevap Yazın