KUTÜLAMARE ZAFERİNİN ÖNEMİ VE SONUÇLARI

KUTÜLAMARE ZAFERİNİN ÖNEMİ VE SONUÇLARI

 

KUTÜLAMARE ZAFERİNİN ÖNEMİ VE SONUÇLARIKUTÜLAMARE ZAFERİNİN ÖNEMİ VE SONUÇLARI Osmanlı ordusunun son derece güçlük çektiği ve her türlü imkânsızlıklara rağmen kazandığı büyük ve önemli  bir zaferdir. Güç koşullara rağmen disiplinden taviz verilmemesi ve bu bölgede görev yapan komutanların askeri dehası, bu zaferdeki en önemli faktörlerdir. KutülAmare’de ağır bir mağlubiyete uğrayan İngiltere’nin itibarı sarsılmış, İngilizlerin Çanakkale’den hemen sonra böyle bir yenilgiye uğratılması Türk kamuoyunda yıllardır İslam dünyası üzerine gömülmüş İngiliz baskısının yerle bir olması olarak görülmüştür. Bu zafer, İngiltere’nin cihan imparatorluğu hayaline de bir darbe indirmiş ve İngiltere’nin Doğu’da İslam dünyası üzerindeki hakimiyetini azaltmış  ve baskısını kırmıştır. Türk ordusu, Ruslara yardımı önlemiş ve savaşın  gidişatı üzerinde çok büyük bir etkisi olacak büyük bir zafer kazanmıştır. Ordunun morali yerine gelmiş ve yedi düvele karşı verdiğimiz destansı mücadele de cihana Türk daha ölmemiş dedirtmiştir.

KUTÜLAMARE ZAFERİNİN ÖNEMİ VE SONUÇLARINDA Zafer, dünyada da büyük bir yankı bulmuştur. İngiltere’nin uğradığı bu büyük yenilgi, İstanbul başta olmak üzere tüm şehirlerimizde coşkuyla kutlanmış, İslam dünyasını heyecanlandırmış ve Osmanlı Devleti’nin muttefiki olan Almanya ve Avusturya’da büyük bir sevinçle karşılanmıştır. KutülAmare Zaferi’nin hemen akabinde, padişaha ve Osmanlı hükümetine tebrik mesajları yağmıştır.

TÜRKLERE ŞEREFÜ ŞAN, İNGİLİZLERE KARA MEYDAN

KUTÜLAMARE ZAFERİNİN ÖNEMİ VE SONUÇLARI

KUTÜLAMARE ZAFERİNİN ÖNEMİ VE SONUÇLARI

Bu savaşta Halil Paşanın zaferden sonra yazdığı günlük ordu emri tarihe geçmiştir. İçeriğinde Şunlar geçmektedir.

ORDUMA

“Arslanlar!

Bütün Türklere şeref ve şan, İngilizlere kara meydan olan şu kızgın toprağın güneşli semasında şehitlerimizin ruhları sevinçle gülerek uçarken, ben de hepinizin pak alınlarından öperek cümlenizi tebrik ediyorum. Ordum gerek Kut karşısında ve gerekse Kutu kurtarmaya gelen ordular karşısında 350 subay ve 10 bin erini şehit vermiştir. Fakat buna karşılık bugün Kutta 13 general, 481 subay ve 13 bin 300 er teslim alıyorum. Bu teslim aldığımız orduyu kurtarmaya gelen İngiliz kuvvetleri de 30 bin zayiat vererek geri dönmüşlerdir. Şu iki farka bakılınca, cihanı hayretlere düşürecek kadar büyük bir fark görülür. Tarih bu olayı yazmak için kelime bulmakta müşkülata uğrayacaktır. İşte Türk sebatının İngiliz inadını kırdığı birinci vakayı Çanakkale›de, ikinci vakayı burada görüyoruz. Yalnız süngü ve göğsümüzle kazandığımız bu zafer yeni tekemmül eden vaziyet-i harbiyemiz karşısında muvaffakiyet-i atiyemizin parlak bir başlangıcıdır. Bugüne Kut Bayramı namını veriyorum. Ordumun her ferdi, her sene bu günü tesit ederken şehitlerimize Yasinler, Tebârekeler, Fatihalar okusunlar. Şühedamız,

hayatı ulyatta, semavatta kızıl kanlarla pervat ederken, gazilerimiz de âtideki zaferlerimizle nigehban olsunlar.” Mirliva Halil Altıncı Ordu Komutanı 29 Nisan 1916 Bağdat

One thought on “KUTÜLAMARE ZAFERİNİN ÖNEMİ VE SONUÇLARI”

  1. Geri bildirim: Aklına Ne Gelirse

Bir Cevap Yazın