Her Koyun Kendi Bacağından Asılır

Her Koyun Kendi Bacağından Asılır – Kıssadan Hissesi (Hikayesi)

Her Koyun Kendi Bacağından AsılırHer koyun kendi bacağından asılır derler ya siz bu sözü bizden dinleyin. Behlül Dânâ Hazretleri tek gayesi Allahın rızasını kazanmak olan bir Allah dostudur. Günlük rızkını kazanır kalan vaktinide ibadetle, insanlara iyilikle, nasihat etmekle geçirirmiş. Çarşıda, pazarda halk içinde dolaşırken gördüğü insanlara nasihat eder, yaptıkarı yanlış hareketlerden sakındırmak için onları ikaz ederdi. İkazları bazı insanların zoruna giderdi, rahatsız olurlardı. Halka, doğru yolu göstermek için söylediği sözlerden rahatsız olanlar, Hârûn Reşîd’e(Abbasi Halifesi)  gidip Behlül Dânâ Hazretlerini şikâyet ettiler:

“Sultanım, bizim yaptıklarımızın ona ne zararı var? Bizi kendi hâlimize bıraksın. Bizi ikaz edip durmasın. Sonra her koyun kendi bacağından asılır.

 Bu şikâyetler üzerine Hârûn Reşîd, Behlül Dânâ’yı çağırtıp halkın istediğini bildirdi. Behlül Dânâ hiç sesini çıkarmadan sarayı terk etti. Birkaç koyun alıp kesti, ve bu koyunları bacaklarından mahallenin köşe başlarına astı.

Câhil insanlar, hikmetini anlayamadıkları, sırrını çözemedikleri söz ve hareketleri gördüğü birine hemen “deli” damgası

Her Koyun Kendi Bacağından Asılır

vururlar. Behlül Dânâ’nın bu hareketini de anlayamayan halk gülerek ve alay ederek şöyle dedi:

“Deliden başka ne beklenir ki, yaptığı işler hep böyle zaten!”

Aradan günler geçtikçe, asılan hayvanlar kokuyor, bundan ise bütün mahalle zarar görüyordu. Bozulan etlerin kokusundan durulmaz hâle gelince, aynı şahıslar, Hârûn Reşîd’e gidip durumu anlattılar:

“Yâ Emîrü’l Mü’minîn! Behlül’ün astığı koyunların kokusundan duramıyoruz. Bizi çok rahatsız ediyor. Şuna söyleyin de, onları astığı yerden kaldırsın!”

Hârûn Reşîd, Behlül’ün böyle bir hareketi neden yaptığını merak ediyordu. Hem halkın şikâyetini bildirmek, hem de böyle yapmasının sebebini öğrenmek için Behlül Dânâ’yı saraya çağırttı. Behlül gelince, Hârûn Reşîd sordu:

Her Koyun Kendi Bacağından Asılır“Yâ Behlül! Mahalleye astığın koyunların kokusundan halk çok rahatsız oluyor. Böyle bir şeyi neden yaptın?”

Behlül Dânâ Hazretleri şu cevabı verdi:

“Ey mü’minlerin emîri! Ben bir şey yapmadım! Sadece her koyunu kendi bacağından astım. Fakat görülüyor ki, her koyun kendi bacağından asılsa da bütün çevreyi rahatsız ediyor, herkese zarar veriyor. Bir kötünün zararı sadece kendine olmuyor, herkese zarar veriyor. İnsanların bunu anlaması ve ibret alması için böyle yaptım. Herhalde anlamışlardır!”

Allahu Teala Kuran ı Keriminde:  “Sizden, hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır.” [Al-i İmran, 3/104]

 

2 thoughts on “Her Koyun Kendi Bacağından Asılır

  1. Geri bildirim: Aklına Ne Gelirse
  2. Geri bildirim: Aklına Ne Gelirse

Bir Cevap Yazın