Çöl Kaplanı Fahreddin Paşa

Çöl Kaplanı Fahreddin Paşa Kimdir ?

Çöl Kaplanı Fahreddin Paşa Osmanlının çok sevdiğim paşalarından birisi Fahreddin Paşayı anlatacağım sizlere . Asıl adı Ömer Fahreddin Türkkan’dır.  1868 doğumlu Türk askeri ve diplomat . İngiltere bölgedeki petrol kaynaklarını sömürmek için gözünü Osmanlı Devleti’nin  topraklarına çevirmiş, bunun için de her türlü hileye başvurmaktaydı. İngiliz Ajanı Thomas Edward da bu bölgede  bulunuyordu. Osmanlı, Müslüman olmayan Almanya ile ittifak yapıyor demiş ve  yakında Almanlar Mekke ve Medine’ye de girecektir gibi söylemleri yayarak Arapları Osmanlı Devletine karşı kışkırtıyordu.

 

Osmanlının 4 koldan düşmanla boğuştuğu sırada Araplar İngilizlerle iş birliği yaparak Türkleri arkadan vurmaya başlamış ve İstanbul’a Mekke Şerifi Hüseyin’in isyan ettiği haberi gelmişti. İsyan haberi üzerine Peygamber Efendimiz’in kabrinin bulunduğu Medine’yi savunmak için  Fahreddin Paşa 23 Mayıs 1916’da Medine’ye gönderildi. Evet bütün her şey burada başlıyor.

 

Çöl Kaplanı Fahreddin Paşa

Çöl Kaplanı Fahreddin Paşa Askeriyle tek vücut olmuş bir Osmanlı paşasının vatan ve Peygamber sevgisinin yansımasıdır. Medine Muhafızı Fahrettin Paşa, Medine’de bulunduğu sırada resmi yazışmalarda askerleri için “Mehmetçik” sözünü kullandı ve onları Peygamber’in askerleri olarak nitelendirdi.   Asilerin başlangıçta sayıları 50 bin kişi civarındaydı, bütün

 

Hicaz bölgesindeki Türk askerinin sayısı ise 15 bin civarındaydı. Türk milletinin Hazreti Peygamber`e bağlılıgını sonuna kadar ortaya koyan, Can Verir Cananı veremez Türkler diye  şiirler yazılan, başından sonuna bir destan olan MEDİNE MÜDAFAASI böylece başlıyordu. Türkler tarihte hiç bir zaman küffar dan korkmamıştır ve korkmayacaktır.

 

I. Dünya Savaşı sonlarında Hicaz Demiryollarını bombalaması üzerine Medine’nin dış dünya ile bağlantısı tamamen kesilmiş ve etrafında ki bütün kaleler düşmüştü  sıkıntılar daha da artmıştı. Buna rağmen Hz. Peygamber’in kabrini düşmana bırakmamakta kararlı olan Osmanlı askerinin stokları azalınca hurma çorbası içmiş, hurma çekirdeklerini öğüterek elde ettikleri undan ekmek üreterek yemişlerdi…

 Askerlerine Çekirge Yedirdi

Hicaz Demiryolu’nun Medine’ye yakın istasyonlarının düşmanların eline geçmesi sebebiyle şehre erzak girişinin kesilmesi ve isyancıların Medine Kalesi’ni zapt etmesi üzerine direnişin en zor günleri başlamıştı. Medine açlıkla boğuşurken , Şehir çekirgeler tarafından istila edilmiştir. Herkes durumu endişe ile karşılarken Fahrettin Paşa, askerlerini toplayarak; Peygamber Efendimiz döneminde de çekirge istilasının yaşandığını ve sahabenin çekirge yediğini söyleyerek durumu bir fırsata dönüştürmek istemiştir. Askerlerine, Hz. Peygamber’in “İki ölünün ve iki kanlının yenmesi bize helal oldu.” şeklindeki hadisini hatırlatan; “iki ölü balık ve çekirge, iki kanlı dalak ve karaciğerdir.” diyen Fahrettin Paşa, çekirge yemenin sünnet olduğunu söylemiştir. Arkadaşkar tam tamına 2 yıl 7 ay şehri bu şekilde savunmuştur. Ağzında tek bir söz Kutsal toprakları düşmanlara bırakamam

 

Medine Müdafaasında bulunan askerlerimize İhtiyat Mülazımı İdris Sabih Bey’in yazdığı şiir

Dünya ve âhiret efendimiz,
Bir ülûlemr idik, emrine girdik,
Ezelden biatli hakânımızsın,
Er idik sâyende murada erdik,
Dünya ve âhiret sultanımızsın…

Unuttuk İlhan’ı, Kara Oğuz’u,
İşledik seni gözbebeğimize…
Bağışla ey şefî kusurumuzu,
Bin küsur senelik emeğimize…

Suçumuz çoksa da sun’umuz yoktur,
Şımardık müjde-i sahabetinle…
Gönlümüz ganîdir, gözümüz toktur,
Doyarız bir lokma şefaâtinle…

Nedense kimseler anlamaz eyvah!
O kadar saf olan dileğimizi,
Bir ümmî isen de ya Resul-el-Allah!
Ancak sen okursun yüreğimizi…

Çöl Kaplanı Fahreddin Paşa

Suları tükendi gülâbdanların,
Dinmedi gözümüz yaşı merhamet!
Külleri soğudu buhurdanların,
Aşkınla bağrını yakmada millet…

Gelmemiş Türkçe’de ‘Kıys’ ü ‘Hassan’ın
Yok bizde ne ‘Bürde’ ne ‘Mualleka’
Yolunda baş veren Âl-i Osman’ın,
Lâl ile yazdığı tarihten başka…

Ne kanlar akıttık hep senin için,
O Ulu Kitab’ın hakkıyçün, aziz,
Gücümüz erişsin ve erişmesin,
Uğrunda her zaman döğüşeceğiz…

Yapamaz Ertuğrul evlâdı sensiz,
Can verir cânânı veremez Türkler…
Ebedî hadım-ül Haremeyniniz
Ölsek de Ravza’nı ruhumuz bekler…

 

Söz konusu din ve vatan  olduğunda tek vücut oluruz ve düşmanı püskürtürüz Elhamdülillah . Merhamet Türkün zırhıdır. Hiç bir zaman  savaşlarda kazandığımız zaman yakıp yıkmamışız . Soykırım yapmamışız. Halkına hoş görüyle davranmışızdır. Bu yüzden Türk olmaktan gurur duyuyorum ve Allaha şükrediyorum. Dönüp bakın tarihimize utanılacak bir ırkımız yok bizim.

One thought on “Çöl Kaplanı Fahreddin Paşa”

Bir Cevap Yazın