Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikleri

Orta Asyadan bu topraklara gelmişiz.  Küffarla dövüşüp cihana hükmetmişiz.Demir dağ eridiğinde, azgın nehir sustuğunda yol yürüdük, iz sürdük, nam saldık! Adımız taşa yazıldığında, gönlümüze iman mührü vurulduğunda mavi göğü deldik, yağız yeri titrettik! Güneşi mızrak göğü çadır eyledik! Ve tüm cihana haykırdık! Sonsuza kadar adalet! Sonsuza kadar hürriyet! Kimiz biz? Davamız için ölen şehitleriz! Nizam-ı alem diyen yiğitleriz! Dini İslam, adı Türk olanlarız biz!

Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikleri

Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikleri Nelerdir ?  Bu beylikler ne kadar süre ayakta kaldılar ve kim tarafından kurulmuştur. Bunlara bir göz atalım. İlk Türk beylikleri Malazgirt Savaşı’nın ardından Anadolu’nun fethiyle görevlendirilen komutanlar tarafından kurulmuştur.

Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikleri Genel Özellikleri 

Anadolu’ya gelerek bu bölgeleri Türkleştirmişlerdir.

Bulundukları bölgelerini savundular ve şer odaklarıyla haçlılarla savaştılar

Anadolu’ya Türk eserlerini yapmışlardır.

İslamiyetin kabulünün ardından, bu medeniyetin kültür özelliklerinin yayılmasında etkin bir aracı oldular.

Bizans’ın ve Haçlıların seferlerinin püskürtülmesinde önemli görevler üstlenmişler ve tüm kuvvetleriyle savaşmışlardır.

Bu beyliklerin hemen hemen tamamı kurucularının isimleri ile kurulan beyliklerdir.

1-SALTUKLULAR (1072-1202)

Kurucusu : Ebul Kasımdır.  Ancak en ünlü sultanları İzzettin Saltuk‘tur.  Beyliğe adını vermiştir.
Kurulduğu Yer: Erzurum ve Çevresi.
Önemi : Anadolu’da kurulan İlk Türk Beyliğidir.( 1072 )
Kimlerle Savaşmıştır: Haçlılar ve Gürcülerle
Yıkılışı : Anadolu Selçuklu Devleti tarafından yıkılmıştır.
Günümüze Kalan En Önemli Eserleri:  Tepsi Minare,Kale Camii, Mama Hatun Kervansarayı, Ulu Camii.

 

2- MENGÜCEKLER (1080-1228)

Kurucusu : Mengücek Gazi
Kurulduğu Yer : Erzincan, Kemah, Divriği. Beylik daha sonra Erzincan ve Divriği kolu olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
Kimlerle Savaşmıştır : Rumlar ve Gürcülerle
Yıkılışı : Anadolu Selçuklu Devleti tarafından yıkılmıştır.
Günümüze Kalan En Önemli Eserleri : Kale Camii, Kayıtbay Camii ve Divriği Ulu Camii

 

Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikleri3- DANİŞMENTLİLER (1080-1178)

Kurucusu : Danişment Ahmet Gazi
Kurulduğu Yer : Merkezi Sivas olmak üzere , Amasya,Tokat, Kayseri, Malatya bölgesinde kurulmuştur.
Önemi:  Anadolu’da kurulan ilk beylikler arasında en güçlü ve en geniş sınırlara sahip olandır.
Kimlerle Savaşmıştır : Bizans,Ermeni ve Haçlılarla (Haçlı savaşları Danişmentname Destanına Konu olmuştur.)
Yıkılışı : Anadolu Seçluklu devleti tarafından yıkılmıştır.
Günümüze Kalan En Önemli Eserleri : Niksar Yağıbasan Medresesi(Anadolu’da kurulan ilk medresedir.),Kayseri Ulu Camii ve Emir Gazi Kümbeti.

 

4- ARTUKLULAR (1102-1409)

Artuk Bey’in oğulları tarafından Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da kurulmuştur. Üç ayrı kola ayrılmıştır. Bunlar :
Hasankeyf ( Hısn-ı keyfa ) Artukluları :Sökmen Bey tarafından Diyarbakır’da kurulmuştur. Eyyubiler tarafından yıkılmıştır.
Harput Artukluları: Elazığ’da kurulmuştur. Anadolu Selçuklu Devleti tarafından yıkılmıştır.
Mardin Artukluları : Mardin de kuruldu. Artukluların en uzun süre yaşayan koldur. Haçlıları yenilgiye uğratmıştır. Karakoyunlar tarafından yıkılmıştır.
Günümüze Kalan En Önemli Eserleri:Diyarbakır-Artuklu Sarayı,Batman-Malabadi Köprüsü, Mardin Ulu Camii.

Çaka Beyliği

Çaka Bey tarafından İzmir çevresinde kurulmuşlardır.

Çaka Bey ilk Türk denizcisi sayılmaktadır.

Bizans ile savaştı. İstanbul’u ele geçirmek için Peçenek ve Türkiye Selçukluları ile ittifak kurdular ancak engellendiler.

Bizans tarafından yıkıldılar.

Bir Cevap Yazın